پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان                                      24/11/94       و     25/11/94          سالن آموزشی

*******************************
آموزش دفاترو فرم های مربوط به سرشماری جمعیتی                   27/11/94        و     28/11/94          سالن آموزشی

*******************************
آموزش تجوید قرآن کریم ( نور 2 )                                            5/8/94      لغایت      14/12/94          سالن آموزشی
*******************************
اصول آموزش به بیماران                                                        14/11/94                                       سالن آموزش 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-28 8:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ