شبکه بهداشت و درمان شهرستان رستم  دارای شش مرکز بهداشتی درمانی می باشد که عبارتند از: 1-مرکز بهداشتی درمانی مصیری   2-مرکز بهداشتی درمانی دهنو   3- مرکز بهداشتی درمانی
کوپن   4- مرکز بهداشتی درمانی دشت 5 - مرکز بهداشتی درمانی پرین  6- مرکز بهداشتی درمانی گودرز 
همچنین شبکه بهداشت و درمان شهرستان رستم  داری 34 خانه بهداشت و 2 عدد پایگاه بهداشتی می باشد که در کل شهرستان در حال خدمت رسانی به روستاها و شهر ها ی این شهرستان می باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-1-25 10:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ