اهداف برنامه واحد سلامت خانواده و جمعیت
هدف بهداشت خانواده:
تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده از طريق ارائه خدمات بهداشتي به گروه آسيب پذير جامعه (زنان در گروه سني 49-10 ساله - كودكان زير 6 سال و سالمندان) ‌مي باشد.
برنامه هاي بهداشت خانواده شامل موارد زير مي باشند:
  كودكان
  سلامت باروری
  مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران
  میانسالان
  سالمندان
 
برنامه كودكان
1-    مراقبت از كودكان از بدو تولد تا 8 سالگي؛
2-    برنامه مانا (مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال)‌
3-    غربالگری تکاملی کودکان
4-    ترويج تغذيه با شير مادر
5- مرگ 1 تا 59 ماهه
 
برنامه سلامت باروری
  1-    تامين وسايل پيشگيري از بارداري و توزيع به موقع آن در مراكز شهري و روستايي در صورت تحویل از استان
2-    اجرای دستورالعمل های سلامت باروری در خصوص افزایش نرخ باروری کلی
3-     نظارت بر توزیع اقلام پیشگیری در شهرستان با توجه به محدود بودن اقلام
 
      برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران
هدف ارتقاء سطح سلامت مادران، ايجاد زايمان ايمن، كاهش مرگ و مير نوزادان و يا مرده زايي؛
1-    آموزش كاركنان و زنان باردار
2-    بررسي علت مرگ و مير مادران و تشکیل کمیته
3-    پيشگيري از زايمان زودرس
4-    نظارت (بر ماما روستاها و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي)
5-    جمع آوري، جمع بندي و تجزيه و تحليل آمارها
6-     تهيه پمفلت و جزوه هاي آموزشي
9-    ترويج زايمان ايمن و تشكيل كميتهبا همکاری بیمارستان
برنامه ميانسالان
هدف كلي: افزايش آگاهي و سلامت زنان
1-    آموزش
2-    افزايش پوشش پاپ اسمير
3-    پيگيري موارد مشكوك
4-    افزايش آگاهي زنان نسبت به انجام Self breast exam
5-    ارجاع موارد مشكوك به پاتولوژيست
6-     ارجاع زنان براي انجام ماموگرافي و يا سونوگرافي
 برنامه سالمندان
هدف: افزايش آگاهي خانوارها در خصوص تغييرات ناشي از سالمندي
و شيوه زندگي سالم با استفاده از 4 جلد كتاب شيوه زندگي سالم در سالمندي مي باشد.
1-    آموزش كاركنان رده هاي مختلف- خانوارها و سالمندان
2-    برگزاري كلاسهاي بازآموزي
3-    بزرگداشت روز جهاني سالمند
4-   نظارت.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-11 14:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ