شرح وظایف کلی واحد:
1-بررسی و شناخت بیماریهای روانی در شهرستان
2-بررسی و تعیین میزان بیماریهای روانی شهرستان
4-تدوین و اجرای برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی
5-همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه بهداشت روان و نظارت بر برنامه پزشک خانواده روستایی
6-جمع آوری، کنترل ، تجزیه و تحلیل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پیگیری بیماریهای روانی
7-پایش و ارزشیابی مداوم برنامه اجرائی شهرستان
8-پیشنهاد و مشارکت در اجرائی آموزشهای عمومی جامعه در زمینه مسائل بهداشت روان
9-هماهنگی و جلب همکاری درون بخشی و سایر بخشهای اجتماعی که در پیشبرد برنامه موثرند.
10-همکاری و مشارکت در اجرای سایر برنامه های بهداشتی با نظر مقام ما فوق.
11-گزارش سالیانه پیشرفت و عملکرد برنامه عملیاتی به واحد بهداشت روان استان 
12- ارتقاء سطح آگاهی سطوح مختلف ادغام بهداشت روان با برگزاری کارگاههای آموزشی (ویژه پزشکان، کاردانان، کارشناسان مبارزه، بهورزان، سایر پرسنل محیطی بسته به سیاستهای مرکز بهداشت استان – با موضوعات: 1- مهارتهای زندگی 2- فرزند پروری 3- حمایتهای روانی در بلایای طبیعی4- خودکشی5- پیشگیری از اعتیاد  و سایر موضوعات سلامت روان و...
13- برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات آموزشی  جهت رابطین  پرسنل ادارات ودانش اموزان و والدین
14- بزرگداشت هفته سلامت روان (30-24) مهرماه هر سال با برنامه های آموزشی – تبلیغی و فرهنگی و برگزار جلسات آموزشی
 
15-برگزاری هفته مبارزه با مواد مخدر در هر سال با برنامه های آموزشی – تبلیغی و فرهنگی و برگزاری جلسات آموزشی
 16- نظارت و پایش فعالیتهای سلامت روان در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-24 11:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ