شرح وظایف(عادل امیری):
1-بیماری دیابت
@تکمیل وارسال فرم شماره 5دیابت به صورت ماهانه وفصلی به معاونت بهداشتی
@تکمیل وارسال فرم مراقبت بیماران فشارخونی به صورت ماهانه وفصلی به معاونت بهداشتی
@تکمیل فرم مراقبت گزش عقرب ومار به صورت ماهانه
@ارسال ماهانه فرم  ثبت سوانح وحوادث
@پیگیری بیماران زوج ناقل تالاسمی
 
شرح وظایف(حمید رستمی):
@واحد غربالگری نوزادان وپیگیری موارد پی کی یو ،گالاکتوزومی،فاویسم و....
@پیگیری بیماران زوج ناقل تالاسمی
@پیگیری بیماران سرطانی وتکمیل فرم شماره 4 وارسال به معاونت بهداشتی
@تکمیل آمارفصلی وماهانه وارسال به معاونت بهداشت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-13 8:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ