مرکز بهداشتی درمانی گودرز :

1- ارائه خدمات بهداشتی درمانی به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
2-  ارائه خدمات بهداشت محیط به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
3-  ارائه خدمات مامایی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
4- ارائه خدمات بهداشت خانواده به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
5- ارائه خدمات مبارزه با بیماری ها به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
6- ارائه خدمات تزریقات و پانسمان به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
7- وجود دارو خانه خصوصی در مرکز(شیفت صبح)
8- تلفن مرکز       07224322594
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-25 19:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ