مرکز بهداشتی درمانی کوپن :

1- ارائه خدمات درمانی به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
2- ارائه خدمات آزمایشگاهی به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
3- ارائه خدمات دندان پزشکی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
4- ارائه خدمات بهداشت محیط به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
5-  ارائه خدمات مامایی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
6- ارائه خدمات بهداشت خانواده به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
7- ارائه خدمات مبارزه با بیماری ها به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
8- ارائه خدمات تزریقات و پانسمان به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
9- تلفن مرکز     07224463283

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-25 19:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ