واحد مشارکتهای مردمی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رستم در ابتدای سال 1389 باهدف جذب داوطلبان سلامت ومتخصص ادارات جهت افزایش اطلاعات واگاهیهای بهداشتی جامعه هدف فعالیت خود را اغاز نمود وبه حمد خدای بزرگ وبا همت کارشناسان ومربیان وبهورزان زحمت کش مراکز تابعه بیش از 200داوطلب سلامت عادی وحدود 35 داوطلب متخصص ادارات را جذب ودر خصوص مسایل مختلف بهداشتی آموزش دهدداوطلب سلامت كيست :

داوطلبان سلامت افرادي هستند كه همچون حلقه محكمي ارتباط مسؤولين بهداشتي را با سطوح محيطي جامعه برقرار مي كنند و با شركت در كلاسهاي هفتگي يا ماهانه در مراكز بهداشتي و درماني آموخته هاي خود را به 20 تا 50 خانوار همسايه و افراد تحت پوشش خود منتقل مي نمايند و براي حفظ سلامتي خود و خانوارهاي تحت پوشش تلاش مي كنند.


وظایف داوطلبان سلامت :

هر داوطلب سلامت حدود 50 خانوار در محله خود را تحت پوشش دارد و از طریق برقراری ارتباط موثر با شرکت در کلاسهای آموزش که هفته ای یکبار به مدت 2 ساعت در مرکز بهداشتی درمانی تشکیل می شود نسبت به انجام وظایف زیر اقدام می کند .
1-یادگیری مفاهیم و مهارتهای بهداشتی اولیه و انتقال آنها به مردم یا خانوارهای تحت پوشش
2-تشویق خانوارهای تحت پوشش برای مراجعه به موقع و دریافت خدمات ضروری مثل واکسیناسیون - تنظیم خانواده و سایر مراقبتها
3-پیگیری و انتقال پیامهای مرکز بهداشتی و درمانی به مردم
4-به منظور ترويج رفتارهاي سالم در جامعه با كسب مهارتهاي بهداشتي و ارتباطي لازم، باعث تغيير نگرش، عملكرد مردم و بهبود شرايط زندگي آنها مي شود؛

شرایط پذیرش داوطلبان سلامت

1-داشتن حداقل سواد
2-برخورداری از وقت کافی
3-وجود علاقه و انگیزه برای انجام فعالیتهای اجتماعی
4-مقوبلیت اجتماعی
5-داشتن روحیه تعادل و همکاری
6-موافقت کتبی همسر در خصوص همکاری زن - موافقت والدین در خصوص همکاری فرزند

نکته :

انتخاب داوطلبان سلامت در زمان سرشماری و مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی جهت دریافت خدمات بهداشتی انجام می شود و آموزش آنان بر اساس کتابهای مجموعه آموزش داوطلبان سلامت هفته ای 2 ساعت در مراکز و پایگاههای بهداشتی صورت می پذیرد
دستاوردهای برنامه داوطلبان سلامت
1-افزایش آگاهی مادران نسبت به مسائل عمومی و بهداشتی
2-فعال کردن خدمات بهداشتی در مناطق شهری و روستائی - سیاری و عشایر
3-توسعه و ارتقا خدمات بهداشتی و درمانی از طریق جلب همکاری خانوارها
 
داوطلب متخصص كيست؟

داوطلب متخصص پرسنل اداراتي هستند كه توسط پرسنل مجرب آموزش مسائل بهداشتي (در قالب شيوه زندگي سالم و مهارت آموزي) را كسب نموده و بعنوان نمايندگان ادارات مختلف اطلاعات بهداشتي كسب شده را به پرسنل زيرمجموعه خود ارايه مي دهند.
از طرفي افراد متخصص جامعه (داوطلبان متخصص) در قالب گروه هاي داوطلبانه به صورت سازماندهي شده ، بخشي از تخصص علمي و مهارتهاي كاربردي خود را از طريق آموزش به داوطلبان سلامت جهت ارتقاء سطح سلامت و زندگي سالم به كار مي برند.


اهداف كاربردي و انتظارات

- حساس كردن سازمانهاي توسعه نسبت به مشكلات سلامت سازمان مربوطه
-
ايجاد روابط صميمانه با سازمانهاي توسعه براي رفع مشكلات بهداشتي
-
الگوسازي براي رسيدن به زندگي سالم و مولد
-
افزايش ميزان بهره وري از امكانات و نيروهاي تخصصي سازمانها در جهت رفع مشكلات سلامت
-
استفاده از حمايتهاي سياسي و مالي ادارات جهت رفع مشكلات سلامت خود آن اداره
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-24 13:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ