شرح وظایف واحدجلب مشارکت مردمی :
1 -  
تلاش برای دستیابی به روشهای جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف و اجرای برنامه های آموزشی و بهداشتی پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزشهای عمومی جامعه در زمینه مسائل بهداشتی مربوطه
2 - برنامه ریزی برای اهداف برنامه جلب مشارکت مردم و اجاری خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارتخانه و برنامه ریزی جهت همکاری مردم با برنامه های بهداشت در سطح شهرستان
3 - تجزیه و تحلیل و کنترل و تهیه آمار جلب مشارکت بر اساس برنامه های تعیین شده و انتقال به استان 
4 - برنامه ریزی جهت اموزش و آشنایی پرسنل مراکز انتخاب شده برای اجرای برنامه های مشارکت مردم شامل داوطلبان متخصص ادارات -داوطلبان نهضت و مربیان برنامه داوطلبین شهری و روستائی و عشایر 
5 - توانمند سازی داوطلبان سلامت شهری -روستائی - متخصص - عشایر و نهضصت شامل هدایت آموزشی - کمک در تهیه بسته های آموزشی و نظارت برروند صحیح و کامل آموزش آنان 
6 - نظارت بر شرکت کردن کلیه واحدهای تشکیل دهنده مرکز در استفاده از ساختار برنامه مشارکت مردم
7 - 7اجرای طرح های استانی و اجرای فرامین مافوق در سیستم شبکه
8 - 8افزایش کمی برنامه های تحت پوشش از طریق :
9 - جذب داوطلبان جدید در دو گروه مربوطه
10 - افزایش تعداد خانوار تحت پوشش داوطلبان
11 - افزایش تعداد پرسنل تحت پوشش داوطلبان متخصص
12 - افزایش کمی خدمات ارائه شده به زیر گروهها و مردم منطقه
13 - افزایش درصد های کمی شاخص های برنامه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-24 13:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ