خدماتی که توسط این واحد ارائه می گردد:
   شناخت خصوصيات جغرافيايي ، جمعيتي و توانائي هاي بالقوه منطقه و تهيه طرحهاي جديد متناسب با شرايط      اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي در راستاي برنامه هاي توسعه كشور.
 تعيين خط مشي و اولويت هاي منطقه در خصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي .
بررسي ، مطالعه و برآورد محل هاي استقرار واحدهاي بهداشتي .
پيشنهاد ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني
مطالعه و بازنگري طرح هاي گسترش شبکه  با توجه به تغييرات سياسي ،اجتماعی، جغرافيايي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه .
بررسي و پيش بيني منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني .
مشاركت و هماهنگي با ساير گروه هاي كارشناسي به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهيزات  و نيروي انسانی
نظارت بر نحوه هزینه اعتبارات ساختمانی ، تجهیزاتی وبه روز رسانی بانک اطلاعاتی آن
برآورد و تامين و توزيع نيروي انساني
آموزش وبازآموزی کارکنان (بدو خدمت وحین خدمت)
عرضه وانعکاس دستاوردهای بهداشتی ، درمانی به منظور جلب مشارکتهای مردمی وحمایتهای سیاسی و پشتیبانی    مالی در منطقه
بررسي و برآورد نياز واحدها در زمينه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهيزات و نيروي انساني .
بررسي و تحليل گزارش هاي واصله ، تهيه و ارائه گزارشات ادواري حاوي اطلاعات ، گزارش عملکرد ،  هماهنگی و شورای برنامه ریزی جهت واحدها و اعلام نتايج به سازمان هاي ذيربط .
استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع در سطح روستا و شهر درراستای تحقق   عدالت اجتماعی ودسترسی همگانی جامعه به امکانات بهداشتی ودرمانی
پرداخت کارمزد و فرايند پايش عملكرد پزشك خانواده
ثبت اطلاعات  جمعیتی وساختمانی وتجهیزاتی در سامانه
پاسخگويي به درخواست ها وشكايات مردمي از نحوه ارائه خدمات بهداشتي درماني
بررسی تنگناها و نارسایی های موجود درنظام ارائه خدمات و ارئه راه حل مناسب
هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در زمينه رفع نياز جامعه به واحدهاي ارائه دهنده خدمات.
پايش و ارزشيابي برنامه ها ي جارى و نظارت بر واحدهاي تحت پوشش و تلاش در جهت ارتقاء كيفيت خدمات آنها
 بررسی وتحلیل گزارش های واصله ، تهیه وارائه گزارشات اطلاعات ، آمار و شاخص های خدمات
 بهداشتی به استان
ارسال آمار بار مراجعین به اداره بیمه سلامت شهرستان بصورت ماهیانه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-24 11:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ