اسامي اعضاي كميته پذيرش و بررسي پيشنهادهاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان رستم


رديف
نام و نام خانوادگي
نماينده واحد
سمت در كميته
شماره تلفن ثابت
1
مهندس صادق یونسی
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان رستم
مسئول كميته
42642114
2
محمد قاسم سلیمانی
كارشناس بیماری ها
دبير كميته
42644870
3
بهروز رستمی
ستاد گسترش
كارشناس كميته
42644870
4
زیبا طهماسبی
کارشناس آمار
كارشناس كميته
42642114
5
پریچهر انصاری
کارشناس بیماری ها
كارشناس كميته
4364870
6
سمیه بوستانی
کارشناس بهداشت خانواده
كارشناس كميته
42642114
7
سید وحید راستی منش
کارشناس بهداشت محیط
كارشناس كميته
4364870
8
رودابه نیکنام
کارشناس نظارت بر درمان
كارشناس كميته
42642114

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-1-18 14:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ