نحوه ارسال پیشنهاد:
1- ورود به سایت:       idea.sums.ac.ir  
 2 - سمت راست صفحه گزینه ارسال پیشنهاد
 3 - مطالعه شرایط پیشنهاد و در پایین صفحه گزینه ادامه را کلیک می کنید
4 - شماره پرسنلی را وارد کرده بعد گزینه ادامه را کلیک می کنید

5 -
ثبت پیشنهاد
  نکته:
درقسمت شرح وضعیت موجود لیست مشکلات وارد می شود و درقسمت شرح پیشنهاد آن پیشنهادی که مشکل رابرطرف می کند را ثبت می کنید.
 اگر در نحوه ورود اطلاعات مشکل یا سوالی برایتان بوجود آمد به دبیر کمیته خانم طهماسبی مراجه نمایید.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-21 14:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ