گزارش عملكرد كميته نظام پيشنهادها


               
سال 92
تعداد پيشنهادهاي بررسي شده:
تعداد پيشنهادهاي بررسي نشده:
تعداد پيشنهادهاي مردود:
تعداد جلسات برگزار شده:
تعداد پيشنهادهاي ارجاع شده به كارشناسي:
تعداد پيشنهادهاي قابل قبول:
تعداد پيشنهادهاي ارسالي جهت تكميل:
25
0
14
2
11
 
11
0
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-21 14:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ