نام و نام خانوادگی : سارا بابادی
سمت : مسئول دبیرخانه و ماشین نویس
مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق 
                                                               

                                                                             
شرح وظايف :
-تقسيم و ارجاع به متصديان مربوطه
-تعيين وظائف مسئولين مربوطه
- مراقبت در حسن جريان امر
- مذاكره و شور با مقامات مافوق در موضوعات مربوط به خط مشي از نظر امور دبيرخانه
-اظهار نظر در مورد ترفيعات و انتصابات و مرخصيها و ساير امور مربوطه به كارمند تحت سرپرستي
-انجام مكاتبات لازم
- انجام ساير امور مربوطه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-10 13:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ