نمونه وظایف و مسئولیت ها :
-رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها
- تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
-رسیدگی به پیشنهادات وتقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ،ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
-انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
- برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
-اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
-استخدام ومعرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل موردنظر
-تهیه ضوابط و دستور العمل های لازم
-شرکت در کمیسیون و جلسات مختلف
- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات
-مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات موردعمل
 -اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
- تهیه گزارشات لازم
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-20 10:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ