واحد فنی ( واحد امور ساختمان و تأسیسات )
معرفی پرسنل فنی :
نام و نام خانوادگی : پژمان کشاورز
پست سازمانی :
مسئول فنی ( کارشناس راه وساختمان ) 
میزان تحصیلات : کارشناسی مهندسی عمران( دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب )
                                                                                                                                                                                                
وظایف :
1-    نظارت بر کلیه ساخت و سازها و امور عمرانی
2-    تهیه نقشه ها واجرا و رفع نواقص موجود
3-    نظارت بر کارهای تعمیراتی و نگهداری مراکز و خانه های بهداشت
4-    اخذ انشعابات آب و برق و گاز و کارهای مربوط به آنها
5-    تهیه و تنظیم وتأیئد اسناد عمرانی و نظارت برآن
6-    گزارش دقیق کارهای عمرانی و عودت به مدیریت فنی دانشگاه وریاست شبکه
7-    تعیین موقعیت زمین وتأئید آن برای اجرای ساخت
8-    بررسی و تأئید فیش های آب و برق و گاز و رفع نواقصات موجود درآنها وآماده نمودن برای پرداخت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-10 8:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ