امین  اموال : آقای امید داودی
-------------------------------------------------------------------------------
شرح وظایف :
بررسی و بایگانی صورتحساب‌های رسیده و فرستاده دارائی‌های ثابت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رستم
بررسی حساب دارائی‌های ثابت و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت طبق نرم افزار نظام نوین مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رستم
بررسی تراز عملیاتی دارائی‌های ثابت و استهلاک انباشته شبکه بهداشت و درمان شهرستان رستم
بررسی و مغایرت‌گیری دارائی‌های ثابت طبق کارت اموال با تراز حسابداری طبق نرم افزار نظام نوین مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رستم
اعمال نظارت بر هر گونه تحویل و تحول دارائی‌های ثابت
نظارت و بررسی به هرگونه جابجایی(تغییر مکان) و فروش دارائی‌های ثابت به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات
بررسی و گزارش گیری هزینه استهلاک دارائی‌های ثابت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رستم
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-9 11:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ