شبکه بهداشت و درمان شهرستان رستم

آدرس :  استان فارس - شهر مصیری - خیابان بیست متری - روبروی سالن حجاب
کد پستی :
تلفن :  07224362114  -   07224364870
فاکس :   07224322113

***

ریاست شبکه :  دکتر اسد اله خفری
تلفن :  07224362114
آدرس پستی :
آدرس پست الکترونیکی :

***

معاونت :   بهادر کشاورز
تلفن :  07224362114
آدرس پستی :
آدرس پست الکترونیکی :

***

مسئول امور مالی :  احمد رستمی
تلفن :  07224364870
آدرس پستی :
آدرس پست الکترونیکی :

***

کارشناس بهداشت و روان/ ستاد و گسترش :  بهروز رستمی
تلفن :  07224364870
آدرس پستی :
آدرس پست الکترونیکی :

***

مسئول بهداشت محیط :  حمید زارع
تلفن :  07224364870
آدرس پستی :
آدرس پست الکترونیکی :

***

کارشناس بیماری های واگیر : محمد قاسم سلیمانی
تلفن :  07224364870
آدرس پستی :
آدرس پست الکترونیکی :

***

کارشناس بیماری های غیر واگیر :  حمید رستمی - عادل امیری
تلفن :  07224364870
آدرس پستی :
آدرس پست الکترونیکی :

***

کارشناس فناوری اطلاعات : رشید خسروی
تلفن :  07224362114
آدرس پستی :
آدرس پست الکترونیکی :

***

کارگزین :  کاظم زارع
تلفن :  07224362114
آدرس پستی :
آدرس پست الکترونیکی :

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-19 11:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ