معاونت مالی :
نام نام خانوادگی :    سید وحید راستی منش
مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت محیط
تلفن : 07142642114
**
 مسئول حسابداری :
احمد رستمی
تلفن : 07142644870
**
مسئول بهداشت محیط :
حمید زارعی
تلفن : 07142644870
**
حراست :
حمید رستمی
تلفن : 07142642114
**
مسئول روابط عمومی:
مرضیه نیکنام
تلفن : 07142642114
**
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-10 22:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ